EMDR

Uden at opremse andre terapeutiske retninger indgående, skal EMDR dog særligt nævnes, idet denne metode er en integrativ psykoterapeutisk terapi, som er effektiv bl.a. overfor traumer. EMDR er af samme grund anerkendt af WHO.

 

Jeg er godkendt både som Practitioner og som Supervisor i EMDR.

(Se også under ‘profil’)

 

EMDR er en forkortelse af "Eye Movement Desensitization Reprocessing". (På dansk: Desensibilisering og omprogrammering ved hjælp af øjenbevægelser). 

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag i dagligdagen, der stammer fra ubearbejdede oplevelser fra fortiden. Eksempelvis traumer som overfald, overgreb, dødsfald, ulykker eller naturkatastrofer. Det kan dog også være tilsyneladende mindre dramatiske hændelser som uventet at blive afskediget, mobbet på arbejdspladsen eller blive droppet af en kæreste osv.

 

Fælles for disse hændelser er, at selvom traumet fandt sted for uger eller endda år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer: invaderende erindringer, overvældende følelser, søvnbesvær og mareridt, angst, følelsesmæssig isolation, lav selvværdsfølelse eller andre besværligheder, som gør livet svært at leve. 

Du ved godt med fornuften, at hændelsen eller faren for længst er overstået. Du ved det, men føler det ikke - og sidder derfor fast i oplevelsen. Således opstår traumet som udtryk for denne smertefulde erindring og kan trigges ved den mindste mindelse om det oprindelige traume.

 

Det er min erfaring, at mange mennesker bærer rundt på ubearbejdede hændelser og hæmmende overbevisninger om sig selv - ganske unødvendigt!

 

Gennem flere år har jeg opnået yderst positiv erfaring med EMDR. Metodens styrke ligger i, at den traumatiske erindring først fremkaldes med alle de visuelle, følelsesmæssige, erkendelsesmæssige og kropslige komponenter. Herefter stimuleres hjernens tilpasningssystem til at fordøje det overflødige stof og langt de fleste får endelig givet slip og opnår lettelse.

 

EMDR kan også anvendes til at styrke menneskets fokuseringsevne f.eks. i forhold til at opnå ønskede mål i tilværelsen. EMDR har også vist sig virksomt i forhold til smertelindring eller tolerance af forskellige uhensigtsmæssige følelser som f.eks. unødig jalousi eller tendens til raseri.

 

Hvis EMDR er en mulighed, som kan komme på tale i terapien eller i coaching, vil jeg foreslå og forklare teknikken indgående relateret specifikt til din situation. 

 

Flere informationer om metoden kan også fås på: www.emdr.dk