Areas of Expertise

Counselling

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Cognitive Behavioural Therapy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Psychotherapy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Privatlivspolitik

Ifølge EU PersonDataForordningen (25. maj 2018) er jeg forpligtet til at oplyse dig om følgende:

 • Psykologloven påbyder mig at føre journal, hvor dine oplysninger om dit cpr.nummer, helbred, sociale forhold m.m. vil fremgå. Også, hvad vi aftaler fra gang til gang. Journalen er mit arbejdsredskab for at give dig den bedst mulige behandling.

 

 • Din journal opbevares i et sikret elektronisk journalsystem v/ Clinic Care, der er strengt fortroligt med alle de obligatoriske sikkerhedssystemer, inkl. databehandleraftale.

 

 • Hvis du ønsker, at jeg foretager indberetning til  Sygeforsikringen ‘danmark’, vil du blive spurgt om dette samtykke ved den første konsultation. Herefter foregår indberetningen automatisk efter hver betaling.

 

 • Journalen bliver automatisk makuleret 5 år efter dit sidste besøg.

 

 • Hvis du har givet din læge, kommune, forsikringsselskab og andre samtykke, kan jeg modtage oplysninger om dig. Såfremt der ønskes udtalelse om dig f.eks. til kommunen, fremsender jeg altid kun efter at have talt med dig og vist dig udtalelsen forinden 

 

 • Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet

 

 • Jeg har tavshedspligt, og det er udelukkende mig, som har adgang til din journal. Hvis du er henvist af din læge over Sygesikringen, er jeg forpligtet til at give meddelelse til din læge ved start og afslutning af samtaleforløbet. Hvis du er henvist af din forsikring eller arbejdsplads, kan forsikringen/arbejdspladsen kræve en kort status på behandlingsforløb, hvis det er nødvendigt at ansøge om flere timer. 

 

 • Situationer, hvor jeg har pligt til at bryde min tavshed:

  • Hvis der er alvorlig risiko for at, at du selv eller andre kommer til skade.

  • Eller hvis et barns trivsel og udvikling er i fare.

 

 • Min revisor, som selv har tavshedpligt, modtager oplysninger fra mig i forbindelse med mit årsregnskab.

 

 • Hvis du er utilfreds med min håndtering af dine oplysninger, så venligst sig det til mig med ønske om, at vi finder en løsning. Ellers er der altid mulighed for at klage til Datatilsynet.

Websites ejes og publiceres af:

Psykolog Lene Nordheim ApS, CVR. 35204814, Nordkystvejen 45, Rygårdstrand, 8961 Allingåbro

Love og Regler

Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om underretningspligt når det gælder fare for liv og sikkerhed: Sundhedsloven kapitel 9, §41-48, og når det gælder børns trivsel og udvikling: Servicelovens § 154.