Metoder

"Spørgsmål er vigtigere end svar!”

 

Terapi, kurser, supervision, coaching - uanset genre er der tale om møder mellem mennesker, og "kemien" skal selvfølgelig altid være i orden. Det ligger mig meget på sinde at give dig indlevelse, tillid, samarbejde og en aktivt lyttende dialog, som er forudsætningen for en vellykket proces. Uanset, hvilket problem eller udfordringer du kommer med.

 

Jeg arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesket og inddrager forskellige metoder og erfaringer, der er præcist tilpasset det enkelte menneskes behov og forudsætninger. Min teoretiske tilgang henter inspiration fra forskellige retninger opnået gennem mange års erfaringer: EMDR traumemetode, Accept- & Commitment Therapy, systemisk og kognitiv terapi samt psykodynamisk og oplevelsesorienteret terapi. 

 

Det hele afhænger naturligvis af, hvad der støtter og hjælper lige præcis dig bedst. Processen vil i høj grad rette sig fremad med de ressourcer, som jeg ved du rummer -  frem for en ensidig fokuseren på vanskelighederne. Det er min erfaring, at der netop her igennem opnås de bedste betingelser for udvikling og "hjælp til selvhjælp".