• Lene Nordheim

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet

Opdateret: 31. dec. 2018


I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men siden da er middellevetiden stiget, således den i dag i runde tal er hhv. 80 år for mænd og 82 år for kvinder. Dette faktum, som jo er helt utroligt, skaber helt nye muligheder for udvikling og vækst - og dermed nye overvejelser om, hvordan vi forstår kunsten at nyde livet.


Alder - kun tal

Tidligere var det populært at sige: ”40, fed og færdig”, som udtryk for en forståelse af, at livet havde toppet og herefter ville det kun gå ned af, inden man døde. Med den lange middellevealder er dette begreb blevet forrykket således alderen ikke længere siger noget som helst om, hvem vi egentlig er, og hvor vi befinder os i vores liv. Vi kender også udtrykket ”man er ikke ældre, end man føler sig”, hvilket også puffer til fornemmelsen af hele tiden at holde sig på beatet.

Denne udvikling skal antagelig bl.a. ses i sammenhæng med, at vi i dag passer bedre på vores kroppe og vores sind, samtidigt med, at vi gør meget for ikke at forfalde pga. alder. Fitness og diverse motionstilbud findes i enhver by, så her er ingen legal undskyldning for at springe over, hvor gærdet er lavet. Også sundhedsprogrammer, nye kostformer og mineraltilskud forsøger at optimere vores helse. På den måde kan det virke som om, at vi fortsat stræber efter ungdommen, men vores idealforestillingerne er ved at ændre sig til at blive langt bredere, hvilket også får betydning for, hvordan vi opfatter begrebet ”gammel”.

I kraft af, at vi lever længere, og at vi igennem kost og motion sørger for at være aktive og i det hele taget passer på såvel sind som krop, er der også en større sandsynlighed for, at man føler sig mere attraktiv i længere tid. Faktisk kan man også se det på tøjmoden, idet tøjet i stigende grad synes at appellere til mange aldersgrupper end tidligere set. På den måde kan den enkelte forme sig selv personligt og æstetisk gennem det udtryk man opnår gennem tøjet – også selvom kroppen bliver ældre.


Hva' så ”inden i”? 

Hænger det ydre sammen med det indre? I vores mentale helbred og selvforståelse? Forstår vi at nyde livet? Bare at være til? Faktisk kunne det være interessant, hvis vi droppede al den konstante fokus på at ”lykkes” og i stedet brugte bare en lille bitte smule af al den energi vi bruger i at holde os fit også (i overført forstand) på at skabe glæde ved vore medmennesker eller simpelt hen bare elskede noget mere?

For spørgsmålet er, ved vi overhovedet, hvad vi ønsker os her i livet eller lader vi os blot følge med mainstream som en anden vandmand i det store hav? Uden bevidsthed om de valg, vi selvfølgelig har. Også selvom det måske kan betyde, at vi ind imellem kan føle vi drukner eller må svømme i mod strømmen?


Valg

Enhver refleksion kræver fornøden tid og mod til at være ærlig overfor sig selv. At turde træffe de valg undervejs i livet, som kan være nødvendige, så når man sidder i gyngestolen på sine helt gamle dage og kigger retrospektivt på sit liv, kan føle en tilfredshed over, at man nåede, hvad man ville. Og at man huskede at leve livet.

Se, dette er kunsten.