Psykologsamtalen

Samtalen foregår i min klinik - i en atmosfære af ro, tillid og nærvær, hvor vi sidder overfor hinanden med et bord imellem. Du vil få tilbudt vand, kaffe eller te. 

Jeg skriver notater undervejs til brug for den journal, som jeg iflg. Psykologloven er forpligtet til at føre. Ofte giver jeg dig også et papir med, som kort omfatter de væsentligste temaer, vi har drøftet.

 

Vær forberedt på, at jeg spørger ind til, hvilke udfordringer eller problemer du står i. Ligesom jeg er interesseret i, hvad du konkret ønsker, jeg skal hjælpe dig med. 

På den måde bliver vi begge sporet mere ind på målet for terapien. Du må meget gerne (men behøver ikke) medbringe skriftligt, hvad du har gjort dig af tanker forinden første samtale.

 

Allerede den første gang vil jeg kunne give en vurdering af samtaleforløbets omfang. Selve samtalerne foregår forskelligt fra gang til gang. Jeg kan meget vel finde på at give dig en slags hjemmeopgave naturligvis målrettet lige præcis dig og dine behov. Det kan være for at skærpe dit fokus, men også, så du får nye aha-oplevelser og erfaringer ved at gøre noget anderledes end tidligere. Kun handling skaber forvandling.

 

Efter en samtale kan man godt føle sig træt, fordi der skal fordøjes følelsesmæssige indtryk, som er opstået - og ikke mindst også nye indsigter. Det kan være hensigtigsmæssigt, at resten af dagen er rolig uden en masse gøremål. Sideløbende med samtaleforløbet kan det ofte være en god ide at føre en slags dagbog derhjemme med det væsentligste skrevet ned.