Areas of Expertise

Counselling

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Cognitive Behavioural Therapy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Psychotherapy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Stress, angst & depression

Forsøg har vist, at frøer, som kastes  i spilkogende vand, straks vil hoppe op og dermed redde livet. Men er vandet køligt og kun langsomt varmes op til kogepunktet, vænner frøen sig gradvist til forandringen - og bliver til sidst kogt ihjel. 

 

Billedet af frøen illustrerer, hvor tilpasningsvenlige levende væsener er - også mennesket og kan forklare, hvorfor vi sjældent opdager faresignalerne, før det er for sent. Derfor hænger stress, angst og depression ofte sammen. Typisk opstået over lang tids belastninger. Jo før, man kan reagere på symptomerne, jo bedre. 

 

Både de fysiske, psykiske og sociale symptomer er kroppens måde at råbe dit ‘hovedkontor’ op og fortælle dig, at du er nødt til at skabe forandring. 

 

Det kan være, at du skal til at navigere i højere grad ud fra dine egne tanker, følelser og værdier end andres? Det kan kræve ændrede vaner og overbevisninger, som skal bevidstgøres. Måske et opgør med flinkeskolen? Væk fra at præstere eller leve i den perfekte overhalingsbane? Måske det er din nuværende livssituation, hvor du ikke lever i balance - hverken privat eller arbejdsmæssigt? Sammen finder vi ud af, hvad der er vigtigt i din situation og kræver forandring til det bedre. 

Stress

Stress er en samlet belastningstilstand, når forventninger til os bliver for store. Ofte kombineret med egne høje ambitioner eller ønsker om anerkendelse. Hvis vores egen ‘indre kritiske dommer 'samtidigt står hævet med den evige pisk og måske endda med tendens til perfektionisme, så er der grobund for både stress og udbrændthed. 

 

De typiske symptomer er hjertebanken, hoved- og mavepine, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, muskelspændinger og svækket immunforsvar. Nedsat hukommelse og koncentrationsevne, irritabilitet, utilstrækkelighedsfølelse mv. Stress kan føre til angst og depression med nedsat livskvalitet til følge.

Angst

Der findes mange forskellige typer angst: præstationsangst, generaliseret angst, panikangst, fobier. Angst kan komme som lyn fra en klar himmel, men også være situationsbestemt. Efterfølgende kan skabes en tilstand af ‘angst for angsten’.

 

De typiske symptomer er hjertebanken, trykken for brystet, åndenød, tør i munden, kvælningsfornemmelser, svimmelhed, sved, rysten på hænder, uro, anspændthed, bekymringstanker, kontroltab. En ond angstspiral kan let opstå, fordi langt de fleste vil undgår situationer, der udløser eller forstærker angsten. Angst kan også udvikle sig til tvangshandlinger og tvangstanker.

Depression

Når dagligdagen kan være svær at få til at hænge sammen eller man ikke tør tage hurtige beslutninger… eller der ikke er så meget glæde ved livet længere, så er grobunden for depression tilstede. Det kan medføre forskellige grader af depression fra let - til mild - til i værste fald svær depression typisk med tanker om død og selvmord. 

 

Symptomerne er tristhed, selvbebrejdelser, svigtende koncentration og hukommelse, manglende lyst og interesse for daglige aktiviteter, hjertebanken, muskelspændinger og andre kropslige reaktioner.  Feks. vægttab eller vægtforøgelse. Selvværdet og selvtilliden mindskes typisk også og ofte ses en konstant indre uro med social isolation til følge. 

Forebyggelse og behandling

Det gælder om at se signalerne på stress, udbrændthed, angst & depression i tide. Gennem rådgivning, terapi og kurser kan jeg iværksætte behandling og forebyggelse, så du kan komme på ret kurs igen - og opnå større livskvalitet og trivsel.